Adresa půjčovny: Polešovice 776, 687 37 Polešovice

Zásady ochrany soukromí

Ochrana dat

Veškeré osobní údaje poskytnuté BD commodity s.r.o, IČ : 09039058, se sídlem Ořechov 290, 687 37 Ořechov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116818/KSBR (dále jen „Správce“) shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování, a to po nezbytnou dobu. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vykonávat veškerá další práva daná jim právními předpisy.

Svoje osobní a firemní údaje (e-mail, jméno, název firmy, atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů a odsouhlasením jejich zpracování vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné Vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.

Na žádost Vám písemně v souladu s platnými zákonnými předpisy sdělíme, zda ukládáme nějaké Vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se jedná. Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy právo požadovat například opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů.

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit v jakékoliv formě, zejména zasláním na adresu sídla naší společnosti. Abychom dodrželi zabezpečení dat našich klientů, je nezbytné, aby byla vaše žádost na uplatnění práva opatřena úředně ověřeným podpisem. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od data přijetí. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme předem informovat.

Závěrem si vás dovolujeme upozornit, že zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti na uplatnění práv subjektů jsme oprávnění odmítnout či za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením této žádosti.

Používání souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho internetového prohlížeče či pevného disku, máte-li je ve svém prohlížeči povoleny. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

Pokud navštívíte naše webové stránky, do cookies se uloží informace o vašich aktivitách. To nám pomáhá zabezpečit lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu.

Jaké cookies používáme na stránkách www.obytnakymorava.cz

  • krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete,
  • dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle,
  • konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
  • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
  • základní, které jsou důležité pro samotnou funkčnost webu.