Adresa půjčovny: Polešovice 776, 687 37 Polešovice

Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu

Vše musí mít svůj řád, aby to fungovalo.

GDPR

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tímto Pronajímatel informuje zájemce, že zájemcem poskytnuté osobní údaje odeslané v poptávkovém formuláři nebo v následné smlouvě na pronájem vozidla(dále jen „osobní údaje“) zpracovává jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodu a pro účely plnění této smlouvy, případně pro účely plnění návazných smluv a transakcí (např. případné plnění pojištění apod.). Tyto osobní údaje nejsou Pronajímatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich předání smluvním partnerům Pronajímatele, jež mu poskytují služby související s uzavřením a plněním této smlouvy (pojištění, zprostředkovatelské služby, právní služby, účetní služby, financování atd.

Podmínky pronájmu

K vypůjčení obytného vozidla stačí řidičský průkaz skupiny B. Zkušenosti s řízením nejméně 2 roky. Řídit vozidlo může jen nájemce, pokud není dohodnuto jinak. Nájemce nesmí přenechat zapůjčené vozidlo k užívání třetí osobě.

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s plnou palivovou nádrží ,prázdnou nádrží odpadní vody.
Vůz bude na přání vybaven ložním prádlem (nezahrnuje ručníky a osušky) na daný počet osob. Při předání vozu bude podepsán protokol s přehledem všech položek vybavení vozu. Nájemce je povinen před vrácením vozu dotankovat plnou palivovou nádrž. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěno a musí být vyprázdněna a vypláchnuta odpadní nádrž chemického WC, běžný úklid a čištění vozu po vrácení provádí pronajímatel. Vozidlo se předává v první den pronájmu mezi 14:00 – 18 hod. Vrací se v poslední den pronájmu mezi 8:00 – 12:00 hod., vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem.

Rezervační a platební podmínky

Úhrada 30 % rezervačního poplatku musí být provedena do 5 dnů od provedení rezervace. Doplatek nájemného ve výši 70% z celkové ceny musí být proveden nejpozději do 30 dní před prvním dnem pronájmu, pokud proveden není a nájemce pronajímatele neinformuje o zrušení rezervace, rezervace vozu se ruší a 30% rezervační poplatek propadá pronajímateli. Při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli kauci ve výši 25 000 Kč (pouze hotovostní úhrada na místě )V ceně je již zahrnut pronájem vybavení kuchyně, přikrývky, polštáře, prostěradlo (na daný počet osob), kabely, redukce, klíny, láhev chemie do WC apod. Vozidlo je vybavené českou dálniční známkou na aktuální rok. Další vybavení, které je součástí vozu, je v popisu na smlouvě (nosiče na kola, sluneční markýzy apod.).

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 2 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu (například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace atd.) účtuje pronajímatel smluvní pokutu 2000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu (je-li vůz v záruce), není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel storno poplatek ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 až 14 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy za méně než 7 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemce neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do vodní nádrže, poškozená markýza špatnou manipulací atd..) – tyto škody hradí nájemce v plném rozsahu.

Užijte si skvělý zážitek s našimi obytňáky!